MasterTech

+800 123 456 789
info@codeless.co

Our Product

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเรา
service img

Service & Warranty

การบริการและการรับประกัน ที่คุณจะได้รับจากเรา
service img

Contact us

การคุณอยากรู้จักเรา
service img

Construction Management

We have a wealth of experience working as main building contractors.
service img
what we offer

ระบบการก่อสร้างอาคารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

METAL TECH คือระบบการสร้างอาคารแบบสมบูรณ์ ที่ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นเหตุผลที่ทีมของเราทำงานร่วมกับคุณตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์และความต้องการของคุณจะกลายเป็นจริง
Master TECH แตกต่างอย่างไร

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งโครงสร้าง METAL TECH นั้นน้อยกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปอย่างมาก ดังนั้น กระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็ว จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุระกิจได้เร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนลดลงและได้กำไรเร็วขึ้น

ทุกส่วนประกอบของระบบอาคาร MasterTECH ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม และผลิตเพื่อใช้ในการประกอบเข้าด้วยกัน จึงรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง

อาคารทั้งหมดตั้งแต่ระบบโครงสร้างไปจนถึงระบบหลังคาและผนังสามารถสร้างได้ด้วยความเร็วและความแม่นยำที่มากขึ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งและลดต้นทุนการบำรุงรักษาในระยะยาว การประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้ายังช่วยให้งานก่อสร้างบางอย่าง เช่น การเตรียมสถานที่ การตอกเสาเข็ม และงานพื้นสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้